Nieodpłatna pomoc prawna – komu przysługuje i jakich przypadkach warto z niej skorzystać?

Potrzebujesz pomocy prawnika, lecz nie stać Cię na poradę? Jesteś z okolic Katowic? Podpowiadamy, czym są nieodpłatne konsultacje z prawnikiem, komu przysługują oraz w jaki sposób szukać darmowej pomocy prawnej w Katowicach.

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna to możliwość otrzymania darmowej porady ze strony profesjonalnego prawnika, skierowana do osób borykających się z konkretnym problemem prawnym. W ramach pomocy można uzyskać informacje na temat przysługujących uprawnień, spoczywających obowiązków oraz sposobu rozwiązania problemu, z którym zainteresowany się boryka. Ponadto, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można także otrzymać rzetelne wsparcie w sporządzeniu projektu niektórych pism. Doradca zaproponuje odpowiednie działania, dostosowane indywidualnie do sytuacji zainteresowanego. Porad udzielać może adwokat, radca prawny lub aplikant. 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Z darmowej pomocy prawnika skorzystać może każdy obywatel, który nie posiada stosownych środków finansowych, aby ponieść koszty profesjonalnej porady w kancelarii. W celu udokumentowania swojej sytuacji materialnej konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w punkcie, w którym udzielana jest pomoc. Ponadto, z takiej usługi skorzystać może także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku. W tej sytuacji również konieczne jest przedłożenie dodatkowego oświadczenia.

Kiedy warto skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Z darmowej porady prawnej warto skorzystać w szczególności w sytuacjach, kiedy nie ma potrzeby, aby od razu udawać się do sądu, lecz w pierwszej kolejności można podjąć próbę załatwienia sprawy w inny sposób. Np.:- Problem z wypłacaniem alimentów przez drugą stronę – w tej sytuacji prawnik może pomóc w sporządzeniu wniosku o wypłatę środków z Funduszu alimentacyjnego.- Spór z pracodawcą – doradca oceni czy racja jest po stronie pracownika, a jeśli tak, może pomóc przygotować stosowne pismo do sądu pracy.- Zadłużenie w banku – prawnik może wesprzeć w wystosowaniu wniosku o rozłożenie długu na raty, bądź odroczenie spłaty zadłużenia.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz przedłożenia stosownych oświadczeń, udając się na poradę, należy przygotować: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), dokumenty dotyczące problemu (jeśli takowe istnieją), a dla osób samozatrudnionych-wszystkie oświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym zainteresowany ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Nieodpłatna pomoc prawna – Katowice

Poszukując możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Katowicach, do dyspozycji jest kilka punktów. Wszystkie z nich, wraz z pełną informacją na temat adresu, dni oraz godzin przyjęć interesantów można łatwo odnaleźć w wyszukiwarce internetowej, szukając pod hasłem „nieodpłatna pomoc prawna w Katowicach„.

Możesz również polubić…