Kiedy powinieneś udać się do notariusza?

Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do tworzenia aktów stosowania prawa, czyli tzw. aktów notarialnych. Jest to zawód zaufania publicznego, a także przysługuje mu ochrona pełniona przez funkcjonariuszy publicznych.

Tworzone przez notariusza akty notarialne są gwarancją, że informacje, które się w nich znajdują są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Poprzez fakt notarialnego potwierdzenia takie dokumenty będą posiadały większą moc prawną. Można więc wywnioskować, że kluczowym zadaniem notariusza jest wzmacnianie mocy dokumentów i jednoczesne poświadczanie, że podpisujące je strony zdają sobie sprawę ze skutków wejścia dokumentu w życie. W niektórych przypadkach prawo narzuca obowiązek formy notarialnej sporządzanych papierów. Tutaj nasuwa się pytanie – kiedy powinniśmy udać się do notariusza?

Sprzedaż nieruchomości

Umowy, które muszą być sporządzone z pomocą notariusza to przede wszystkim umowy sprzedaży nieruchomości. Ten typ dokumentów sporządzany jest przez notariusza najczęściej. Musisz się do niego udać w momencie gdy sprzedajesz jakąkolwiek nieruchomość – zarówno tą mieszkaniową, lokalowa czy gruntową. Aby zwieńczenie transakcji było zgodne z prawem konieczne jest sporządzenie odpowiedniego aktu notarialnego. Wsparcie notariusza będzie nieocenioną pomocą w sytuacji sprzedaży problematycznych nieruchomości, np. mieszkania z zameldowanymi tam osobami bądź działki budowlanej. Specjalista sporządzi dokument, który pomoże w szybkiej i bezproblemowej sprzedaży, a także nie narazi kupującego na ryzyko oszustwa ze strony sprzedającego. Aby umowa sprzedaży mogła być sporządzona konieczne jest pojawienie się zarówno osoby sprzedającej, jak i kupującej daną nieruchomość.

Odziedziczenie spadku

Do notariusza należy się udać także w momencie gdy do czynienia mamy z postępowaniem spadkowym. Będzie to zdecydowanie lepsza opcja niż rozprawa sądowa, ponieważ jest tańsza oraz przebiegnie szybciej. Notariusz sporządzi akt notarialny, który będzie stanowił poświadczenie dziedziczenia poszczególnej części spadku przez określoną osobę. W sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, notariusz na podstawie przepisów określi kto jest spadkobiercą i sporządzi odpowiedni dokument. Zarejestrowany w Rejestrze Spadkowym akt poświadczenia dziedziczenia jest niezbędny do udowodnienia praw do odziedziczonej nieruchomości, przedmiotów czy chociażby udziałów w danej spółce. Zdarza się także, że spadkobierca dziedziczy długi. W takim przypadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym się on o tym dowiedział może u notariusza złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zmiana ustawowego porządku majątkowego

U notariusza możliwe jest także uzyskanie małżeńskiej umowy majątkowej, tzw. intercyzy. Istnieje kilka rodzajów tego dokumentu. Najpopularniejsze z nich to intercyza rozszerzająca, która sprawia, że nabyte przed zawarciem małżeństwa majątki wejdą w skład wspólności, oraz intercyza rozdzielająca pozwalająca każdemu z małżonków dysponować własnym majątkiem.

Akt notarialny – Toruń

Jeżeli szukasz dobrego i cenionego notariusza, który sporządzi dla Ciebie zgodny z prawem akt notarialny w Toruniu, jesteś w idealnym miejscu. Notariusz z Torunia swoje obowiązki wykonuje z należytym zaangażowaniem a do każdego z klientów podchodzi indywidualnie. Jest to specjalista posiadający wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu najróżniejszych aktów notarialnych.

Możesz również polubić…