Jaka wentylacja na hali produkcyjnej?

Zapewnienie odpowiednich warunków na hali produkcyjnej jest bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia procesów technologicznych, jak i pracujących tam ludzi. Jednym z najważniejszych, ale niestety często niedocenianych czynników jest prawidłowa wymiana powietrza na stanowiskach pracy. Źle obliczona wentylacja hali produkcyjnej lub próba dostosowania istniejącej do nowo utworzonych stanowisk często jest przyczyną złego samopoczucia i dyskomfortu pracowników, a w niektórych przypadkach – również wadliwej pracy maszyn, zwłaszcza pomiarowych. Podczas planowania budowy nowej hali, modernizacji istniejącej lub konieczności poprawy warunków dla obecnego procesu w pierwszej kolejności należy rozważyć, jaka wentylacja hali produkcyjnej jest w danym przypadku najskuteczniejsza.

Dlaczego wentylacja hali produkcyjnej jest taka istotna z punktu widzenia BHP

Procesy produkcyjne mogą powodować zapylenie lub emisję szkodliwych związków chemicznych. Brak ich odprowadzenia ze strefy roboczej prowadzi do kumulacji zanieczyszczeń, a w rezultacie – przekroczenie tzw. NDS-ów, czyli najwyższych dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy określonych przepisami prawnymi. W konsekwencji zagrożone jest zdrowie, a nawet życie pracownika: od dyskomfortu termicznego, poprzez chroniczne bóle głowy lub alergie, do omdleń lub zatruć włącznie. Długotrwałe narażanie się na czynniki szkodliwe może doprowadzić do poważnych schorzeń, a także – choroby zawodowej. Skutkiem dla pracodawców są: spadek wydajności pracy, częste absencje, niezadowolenie pracowników, a także – kontrole jednostek inspekcyjnych i kary.

Wpływ obiegu powietrza na przebieg procesu produkcyjnego

Dla określenia, jaka wentylacja hali produkcyjnej powinna być zastosowana, istotny wpływ ma rodzaj prowadzonego procesu. W niektórych przypadkach, gdy procesy produkcyjne takie jak obróbka mechaniczna lub skręcanie elementów nie powodują wydzielania się szkodliwych substancji, wystarczy wentylacja grawitacyjna lub ogólna. Nieprawidłowa wentylacja mechaniczna hali produkcyjnej może mieć negatywny wpływ również na sam przebieg procesu produkcji: zbyt duży nawiew spowoduje wady spawalnicze w procesie łączenia metali lub nieprawidłowe nałożenie powłoki malarskiej na lakierni. Duże zapylenie na hali produkcyjnej wpływa na zabrudzenie czujników optycznych w maszynach lub zanieczyszczenia części ruchomych, a przez to – mniejszą precyzję wykonania lub szybsze ich zużycie.

Rodzaje wentylacji na hali produkcyjnej

Generalnie na halach produkcyjnych spotykane są trzy rodzaje wentylacji:

  • wentylacja ogólna,
  • wentylacja strefowa,
  • wentylacja miejscowa.

 

Częstym przypadkiem jest zastosowanie na jednej hali różnych rodzajów wentylacji: ogólnej, strefowej i miejscowej. Skuteczność takich rozwiązań jest warunkowana odpowiednim zaprojektowaniem i wykonaniem systemów wentylacyjnych. Przykładowo na https://naar.pl/ indywidualnie podchodzi się do każdego projektu i kompleksowo realizuje usługę. Takie podejście gwarantuje zarówno szybkie i sprawne wykonanie układu wentylacyjnego, jak i jego prawidłową pracę.

Ile kosztuje utrzymanie wentylacji

W zależności od tego, jaka wentylacja na hali produkcyjnej została zaprojektowana i uruchomiona, koszty mogą być bardzo duże lub wykazywać wymierne oszczędności. Zasadą każdej wentylacji jest wymiana powietrza: do hali wprowadzane jest powietrze z zewnątrz, które w okresie zimowym musi być ogrzane. Z hali odprowadzane jest natomiast ciepłe, zanieczyszczone powietrze, wcześniej ocieplone przy użyciu nagrzewnic prądowych lub wymienników ciepła. Poniesione na ogrzewanie nawiewu koszty wypuszczane są – w sensie dosłownym – w powietrze. Rozwiązaniem, które można znaleźć na https://naar.pl/ jest wentylacja mechaniczna hali produkcyjnej z odzyskiem ciepła, poprzez zastosowanie rekuperacji. Metoda ta zapewnia odzysk ciepła nawet w 90%, przy czym powietrze może służyć do ogrzewania również innych pomieszczeń, na przykład magazynów. 

Podsumowanie

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja hali produkcyjnej zapewnia odpowiednie warunki pracy dla pracowników, przyczynia się do mniejszego zużycia maszyn, wyższej precyzji wykonania elementów oraz zapobiega powstawaniu wad w przypadku niektórych procesów technologicznych. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła daje wymierne oszczędności energii, potrzebnej na podgrzanie wymienianego na hali powietrza.

Możesz również polubić…