Jak zbudować schron?

Nie da się ukryć, że żyjemy raczej w niepewnych czasach. Tocząca się niedaleko za granicami naszego kraju wojna, eskalująca momentami grozy sytuacja na reszcie globu, sprzyja z pewnością myślom o zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie. Prepersi już dawno zauważyli, że lepiej chuchać na zimne, tym bardziej, iż dobrobyt, w którym od kilku dekad żyjemy ma tendencję do usypiania naszej czujności. Wiedzą też o tym doskonale praktykanci sztuki survivalu. A co jeżeli nagle zmieni się sytuacja i to co wcześniej było możliwe jedynie w filmach katastroficznych stanie się smutną prawdą? I wcale nie musi to być apokalipsa zombie, ale choćby nagłe skażenie środowiska lub groźba ataku jądrowego. Lepiej być przygotowanym na najgorsze. W tym artykule przedstawiamy praktyczny sposób na to, jak zbudować schron oraz wskazujemy na  praktyczne zalety takiego rozwiązania.    

Praktyczne wykorzystanie schronu

Dobre schronienie odgrywa kluczową rolę na kilku frontach. Nie tylko chroni Cię przed żywiołami, ale może również ukryć przed intruzami i zapewnić komfort psychiczny potrzebny do zachowania spokoju i kontroli w każdej newralgicznej sytuacji. Dzięki grubości ścian i pancernym drzwiom można w nim również zabezpieczyć cenny majątek, nadmiar gotówki czy dzieła sztuki.  

Schron nie musi być wcale zabytkową fanaberią przeznaczoną dla zblazowanych bogaczy. W związku z aktualną sytuacją polityczną coraz większa liczba prywatnych inwestorów rozważa zbudowanie przydomowego schronu z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście, nie jest to wcale mały wydatek, a i ilość włożonej pracy w budowę jest całkiem spora. Jednak trzeba sobie zadać podstawowe pytanie: czy bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie ma jakąś cenę? 

Jak wybudować schron zgodny z prawem? 

Co ciekawe, polskie przepisy prawa w zasadzie nie regulują kwestii budowy przydomowych schronów i ich utrzymania. Wiele osób decyduje się na wzniesienie takiej struktury w formie ziemianki, w żaden sposób nieograniczanej prawem. Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego charakteryzuje jedynie schrony jako „budowlę ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń (…) przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.”

Szczęśliwie trwają prace nowelizacyjne nad przepisami prawa budowlanego. Na razie schron taki można podciągnąć pod parterowy budynek gospodarczy. Musi posiadać zatem fundamenty i przegrody budowlane, a także dach. W przypadku budowli wolnostojącej trzeba już postarać się o stosowne pozwolenia. 

Schron – jak zbudować? 

Wszystko oczywiście zaczyna się od projektu. Trzeba tutaj brać pod uwagę stan geodezyjny gleby łącznie z poziomem wód gruntowych na danej działce. Chodzi o odpowiednią nośność terenu, aby wytrzymał ciężar wznoszonej konstrukcji. Ściany i strop wykonywane są bowiem z ciężkiego betonu zbrojeniowego.

Dno obiektu będzie osadzone najpewniej pod ziemią, w związku z czym konieczne jest wykonanie kilkumetrowego wykopu o preferowanych gabarytach. Zazwyczaj mowa tutaj o wykopie głębokości 4-5 metrów. Wówczas można już wylać fundament i ustawić ściany z betonu, przykryte dachem. Ważnym elementem są wejściowe drzwi pancerne i drzwi działowe wewnątrz konstrukcji. 

Sprawą pierwszorzędną jest wyposażenie schronu w odpowiednie systemy wentylacyjne. Zgodnie ze swoją specyfikacją techniczną, powinny one zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniami biologicznymi i chemicznymi. W skład zestawu wchodzi wentylator, zasysający powietrze zewnętrzne przez zawór przeciwwybuchowy, wyposażony w filtr wstępny. Przykładowy sprzęt tego rodzaju można znaleźć na stronie http://europeanshelters.pl/

 

Możesz również polubić…